Afirmace k nahrávkám - E-SHOP

Přejít na obsah
AFIRMACE K NAHRÁVKÁM                                                   Zpátky do košíku.
002 - 030  Afirmace 
Kladná podprahová sugestivní sdělení, afirmace:

Název nahrávky a podprahové frekvence:

002 Bezchybné rozhodnutí: 3.5 - 5 - 7.5 Hz

Rozhoduji se vždy správně.
Zlepšují se mé mentální schopnosti.
Mám dobré nápady a snadno je realizuji.
Jsem vždy ve správný čas na správném místě.
Jsem inteligentní člověk.
Zdárně využívám nové nápady.


003 Soustředění: 4 - 5 - 6 Hz

Zaměřuji se na co chci.
Řídím svoje soustředění.
Moje pozornost je vynikající.
Má mysl je soustředěná.
Soustředění je pro mne snadné.
Řeším snadno požadované úkoly.
Schopnost koncentrace mé mysli je výborná.


004 Zlepšení paměti: 5.5 - 6.4 - 9.5 Hz

Mám znamenitou paměť.
Má schopnost vzpomenout si je výborná.
Snadno si pamatuji.
Má mysl pracuje dokonale.
Schopnosti mé mysli jsou vynikající.
Získávám fotografickou paměť.


005 Příprava na zkoušky: 4 - 5 - 8.22 Hz

Působím přirozeně sebejistě.
Působím sympaticky na zkoušející.
Znám dobře zkouškový materiál.
Zkoušky zvládám s přehledem.
Jsem v klidu a pohodě u zkoušek.
Můj úspěch u zkoušek je jistý.
Učení je pro mne snadné.


006 Zlepšení pracovního výkonu: 6 - 7.5 - 15.4 Hz

Svoji práci dělám znamenitě.
Podávám vynikající výkony.
Pracuji s lehkostí.
S přehledem řeším úkoly.
Práce je pro mě potěšení.
Dosahuji skvělých výsledků.


007 Tvůrčí myšlení: 5 - 5.5 - 6 Hz

Jsem tvořivý člověk.
Mám úžasnou tvůrčí schopnost.
Mám vynikající nápady.
Má tvořivost je bez hranic.
Mám překvapivé nápady.
Moje tvořivost je den ode dne větší.


008 Obchodní úspěch: 5.5 - 7.5 - 14 Hz

Daří se mi v oblasti obchodu.
Jsem vzorem ostatním.
Jsem vždy před konkurencí.
Vím si vždy rady.
Činím správná rozhodnutí.
Každý den se mi daří lépe.


009 Výkonný prodejce: 6 - 8.3 - 14 Hz

Snadno získávám zákazníky.
Jsem výborný prodejce.
Jsem spolehlivý člověk.
Mám příjemné vystupování.
Jsem vždy pozitivní.
Každý den dosahuji většího úspěchu.
Věřím ve svůj úspěch.


010 Finanční gramotnost: 4 - 6 - 15.4 Hz

Přitahuji peníze.
Peníze získávám snadno.
Vážím si toho, že mám dostatek finančních prostředků.
S penězi správně hospodařím.
Peníze mi umožňijí žít sťastně.
Své peníze dokáži moudře spravovat.


011 Uvolnění stresu: 2.5 - 3.5 - 11.1 Hz

Cítím se skvěle.
Je mi krásně na těle i na duši.
Žiji život na svůj vyšší potenciál.
Jsem v pohodě.
Vše řeším s nadhledem.
Jsem vyrovnaný člověk.


012 Odbourání deprese: 3.4 - 5.5 - 6.5 Hz

Jsem v pohodě.
Je mi krásně.
Cítím se dobře. 
Miluji svůj život.
Mám dobrou náladu.
Každý nový den je příjemný.
Jsem šťastný člověk.


013 Podpora sebeúcty: 5.5 - 6 - 15.4 Hz

Jsem oblíbený člověk.
Věřím si.
Vážím si sebe.
Mám zdravé sebevědomí.
Lidé si mne považují.
Daří se mi dobře.


014 Vhodný životní partner - pro muže: 6.15 - 8.22 - 11.5 Hz

Jsem si jistý, že brzy najdu životní partnerku .
Přitahuji k sobě vhodnou ženu.
Věřím, že si přitáhnu ženu, která naplní mé touhy a potřeby a tak se i děje.
Věřím, že se ženou kterou k sobě přitahuji budu šastný.
Ve správný čas jsem na správném místě a tak umožňuji naše setkání.


015 Vhodný životní partner - pro ženy: 3.5 - 4.11 - 10.5 Hz

Jsem si jistá, že brzy najdu životního partnera.
Přitahuji k sobě vhodného muže.
Věřím, že si přitáhnu muže, který naplní mé touhy a potřeby a tak se i děje.
Věřím, že s mužem kterého k sobě přitahuji budu šastná.
Ve správný čas jsem na správném místě a tak umožňuji naše setkání.


016 Dobré přátelské vztahy: 6 - 9.5 - 15.4 Hz

Mé vztahy s lidmi jsou přátelské.
Cením si přátelství.
Jsem oblíbený a přátelský člověk.
Mám skvělé přátele.
Jsem pohodový člověk a vytvářím pohodové vztahy.
Daří se mi dobře vycházet se všemi lidmi.


017 Úprava tělesné hmotnosti: 6.15 - 6.5 - 7.5 Hz

Dosahuji váhy, po které toužím.
Získávám tělesné parametry, které mi vyhovují.
Mé tělo se proměňuje dle mých přání.
Plně důvěřuji, že můžu mít krásné tělo a tak se i děje.
Miluji své tělo a těším se z proměny vedoucí ke spokojenosti.
O svém těle láskyplně smýšlím.


018 Sebejistota: 2.5 - 5.5 - 7.1 Hz

Jsem schopný člověk.
Věřím si a lidé věří mně.
V životě se mi daří výborně.
Dokáži se správně rozhodovat.
Jsem sebejistý a zodpovědný člověk.
Rozhodnu se jistě a správně.


019 Sebevědomí: 2 - 4 - 12 Hz

Jsem hodnotný člověk a tak se také vnímám.
Má osobní hodnota stále vzrůstá.
Působím příjemně a přirozeně.
Mám zdravé seběvědomí.
Zasloužím si respekt a úctu.


020 Řečnické schopnosti: 6 - 8.22 - 9.1 Hz

Moje řečnické schopnosti se neustále zlepšují.
Hovořím přirozeně plynuje, jistě a jasně.
Snadno mluvím před mnoha lidmi.
Moje proslovy jsou smysluplné a oblíbené.
Ve společnosti působím přirozeně a sebejistě.
Mluvím přesvědčivě.


021 Vtipné vyjadřování: 6 - 7.5 - 11.1 Hz

Získávám schopnost se vtipně vyjadřovat.
Svou vtipnost moudře používám. 
Mistrovsky načasovávám vtipné výroky.
Můj vtip působí příjemně.
Můj humor je oblíbený.
Dokážu bystře a pohotově vtipně reagovat. 


022 Vyrovnání se s minulostí: 3.07 - 7.5 - 8 Hz

Cítím smířenost s minulostí.
Žiji přítomností.
Má minulost již není součástí mého života.
Těším se ze svého života.
Můj život je budoucnost.
Jsem vyrovnaný a šťastný člověk.


023 Výjimečné nadání - úspěch: 4 - 7.5 - 8.22 Hz

Získávám nadání v oblasti, která mne zajímá.
Přichází ke mně inspirace umožňující můj osobní úspěch.
S nadšením a vděkem dosahuji svých cílů.
Neustále se zlepšují mé schopnosti podporující můj úspěch.
S lehkostí a moudrostí se stávám úspěšným člověkem.


024 Odvykání kouření: 5.35 - 7.5 - 10.5 Hz

Chci přestat kouřit a získávám k tomu potřebnou vůli.
Daří se mi přestat kouřit.
Dokáži odolat chuti na cigaretu.
Zvládám každou činnost bez cigaret.
Život bez kouření je příjemnější a zdravější.
Užívám si peněz ušetřených za cigarety.


025 Fyzická kondice: 3.4 - 4.11 - 12 Hz

Neustále se zlepšuje má fyzická kondice.
Schopnost dobrého fyzického výkonu u mne každý den vzrůstá.
Disponuji stále větší silou.
Snadno zvládám fyzickou zátěž.
Vitalita se pro mne stává samozřejmostí.


026 Regenerace: 1.5 - 2.5 - 3.5 Hz

Schopnost regenerace mého těla se neustále zlepšuje.
Každý den se cítím vitálnější.
Mé zdraví fyzické, psychické i mentální se vylaďuje na lepší úroveň.
Cítím se příjemně.
Jsem svěží.


027 Relaxace: 3.4 - 4.9 - 6.15 Hz

Cítím se spokojeně.
Cítím se příjemně uvolněně.
Vnímám klid a mír na těle i na duši.
Mám stále větší radost ze života.
Zažívám pocity blaženosti.


028 Na přání
Afirmace dle přání zákazníka.


029 Odstranění sexuálních dysfunkcí - žena

Ozdravuje se oblast mých pohlavních orgánů.
Odstraňuje se příčina, která znemožňovala příjemný prožitek z pohlavního styku.
Jsem v pohodě a užívám si tak intimní život.
Intimní soužití mně přináší uspokojení.
Díky intimitě jsem bohatší o krásné prožitky. 
Cítím se přitažlivá a vzrušující.


030 Odstranění sexuálních dysfunkcí - muž

Obnovuje se funkčnost mých pohlavních orgánů.
Odstraňuje se příčina, která znemožňovala správnou funkci pohlavních orgánů.
Zažívám příjemný pohlavní styk.
Jsem v pohodě a užívám si tak intimní život.
Intimní soužití mně přináší uspokojení.
Díky intimitě jsem bohatší o krásné prožitky. 


Seznam témat:
002 Bezchybné rozhodnutí: 3.5 - 5 - 7.5 Hz
003 Soustředění: 4 - 5 - 6 Hz
004 Zlepšení paměti: 5.5 - 6.4 - 9.5 Hz 
005 Příprava na zkoušky: 4 - 5 - 8.22 Hz
006 Zlepšení pracovního výkonu: 6 - 7.5 - 15.4 Hz
007 Tvůrčí myšlení: 5 - 5.5 - 6 Hz 
008 Obchodní úspěch: 5.5 - 7.5 - 14 Hz 
009 Výkonný prodejce: 6 - 8.3 - 14 Hz
010 Finanční gramotnost: 4 - 6 - 15.4 Hz
011 Uvolnění stresu: 2.5 - 3.5 - 11.1 Hz 
012 Odbourání deprese: 3.4 - 5.5 - 6.5 Hz 
013 Podpora sebeúcty: 5.5 - 6 - 15.4 Hz 
014 Vhodný životní partner - pro muže: 6.15 - 8.22 - 11.5 Hz 
015 Vhodný životní partner - pro ženy: 3.5 - 4.11 - 10.5 Hz 
016 Dobré přátelské vztahy: 6 - 9.5 - 15.4 Hz 
017 Úprava tělesné hmotnosti: 6.15 - 6.5 - 7.5 Hz
018 Sebejistota: 2.5 - 5.5 - 7.1 Hz 
019 Sebevědomí: 2 - 4 - 12 Hz
020 Řečnické schopnosti: 6 - 8.22 - 9.1 Hz 
021 Vtipné vyjadřování: 6 - 7.5 - 11.1 Hz 
022 Vyrovnání se s minulostí: 3.07 - 7.5 - 8 Hz
023 Výjimečné nadání - úspěch: 4 - 7.5 - 8.22 Hz 
024 Odvykání kouření: 5.35 - 7.5 - 10.5 Hz
025 Fyzická kondice: 3.4 - 4.11 - 12 Hz
026 Regenerace: 1.5 - 2.5 - 3.5 Hz 
027 Relaxace: 3.4 - 4.9 - 6.15 Hz
028 Na přání
029 Odstranění sexuálních dysfunkcí - žena
030 Odstranění sexuálních dysfunkcí - muž

Návrat na obsah